Saturday, February 21, 2009

Some snow and other stuff

Зимата най-сетне реши да се завърне и го направи с пълна сила. Колкото и да става красива София с бялото си чистичко покритие, снегът я блокира изцяло. ето, вчера съм чакала около час и нещо автобус 102, е, той наистина не може да се похвали с изумителна точност, дори когато е сухо, но това беше направо върха. Инак снега скрива всичкия този натрупан боклук и за няколко часа всичко е една много красива бяла приказка.

No comments:

Post a Comment

If you want to tell me something, feel free to do it right now...